Σήμαντρα Χαλκιδικής Από την Αρτάκη της Μ. Ασίας στην Καρκάρα…

Από την Αρτάκη της Μ. Ασίας στην Καρκάρα…

Παρουσιάζουμε για πρώτη φορά οπτικοποιημένο το ταξίδι της προσφυγιάς των Αρτακιανών της Μ. Ασίας στην Καρκάρα (Σήμαντρα) Χαλκιδικής.