Κατηγορία: Σύλλογοι

Αθλητικός Σύλλογος Σημάντρων ΑΟΣΑθλητικός Σύλλογος Σημάντρων ΑΟΣΟ Σύλλογος ιδρύθηκε το 1953 από μικρασιάτικες πρόσφυγες. Το σήμα του είναι η διπλή καμπάνα μέσα σε δάφνινο στεφάνι για να μας θυμίζει την καταγωγή μας ( Σεμέντρα ) . Παραδοσιακά τα χρώματα του Συλλόγου