Κειμήλια των Προσφύγων

 Η Βάση σελίδα με τίτλο “Κειμήλια των Προσφύγων” περιέχει φωτογραφίες και στοιχεία αντικειμένων που έχουν σχέση με τους πρόσφυγες των Σημάντρων. Τα τεκμήρια αυτά της ζωής των προσφύγων είναι συνδεμένα με την ιστορία και κάποια από αυτα τα έφεραν μαζί τους από την Μικρά Ασία.

Δύναμη ψυχής…