Από το Σεμέντερε της Καππαδοκίας στην Καρκάρα…

Το ταξίδι της προσυγιάς από το Σεμέντερε της Καππαδοκίας στην Καρκάρα Χαλκιδικής…

Η ψηφιακή παρουσίαση έγινε με βάση την αφήγηση «Τ’ είν’ dο, γαϊδούρια ν’ αλλάξουνε, βόδια ν’ αλλάξουνε!» του Ευγένιου Σαμουηλίδη, κατοίκου Σήμαντρων (Καρκάρας) Χαλκιδικής, που ηχογραφήθηκε για λογαριασμό του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών στις 27-06-1959 και δημοσιεύτηκε το (2004), Έξοδος, τ. Β΄, Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, σ. 238-240. Τραγούδια: «Τσίχτιμ τσόσμε- Σεμέντερε Καππαδοκίας» Κατερίνα Θεοδοσιάδου Μέγγα και «Πηναρά βουρντούμ κασμαΐ- Καππαδοκία-Νίγδη» Δόμνα Μέγγα

Επίσης στοιχεία και φωτογραφίες αντλήθηκαν από το διαδίκτυο και μαρτυρίες προσφύγων.

Οι διαδρομές έγιναν αυθαίρετα σε σημερινούς χάρτες με σκοπό την κατανόηση του ταξιδιού.

πρέπει να αφιερώσετε 5 λεπτά για να δείτε το βίντεο…

Η εργασία αποτελεί μνημόσυνο στους προγόνους μας για να μάθουμε αυτά που υπέφεραν ώστε να είμαστε τώρα εμείς σε αυτόν τον ευλογημένο Τόπο!!

Έρευνα και δημιουργός παρουσίασης

Βασίλης Μισαηλίδης

Σήμαντρα 2023