ΣΕΜΕΝΤΡΑ

Η Σεμέντρα (Σήμαντρα — τουρκ. Ovacik) βρίσκεται 92 χλμ. ΝΔ της Καισάρειας και 16  χλμ. ΒΑ της Νίγδης στη νότια παρυφή του Μπουdάκ οβά. Οι κάτοικοί της το 1924 ήταν Έλληνες ελληνόφωνοι (138 οικογένειες – 490 άτομα) και Τούρκοι (700 άτομα περίπου). Η Σεμέντρα ήταν μουχταρλίκι και υπαγόταν απευθείας στο μουτεσαριφλίκι της Νίγδης και στο βαλελίκι του Ικονίου. Εκκλησιαστικά ανήκε στη μητρόπολη του Ιονίου. Είχε σχέσεις και συναλλαγές με ελληνικούς και τουρκικούς οικισμούς.