Πληθυσμός Σημάντρων (Καρκάρας)

Για το όνομα Καρκάρα είχαμε αναφερθεί αναλυτικά σε προηγούμενο άρθρο μας (Αναφορές για την Καρκάρα) στον παρών άρθρο θα αναφερθούμε στην εξέλιξη του πληθυσμού όπως αυτός καταγράφεται σε επίσημα αρχεία και στοιχεία που αντλήσαμε από την Στατιστική Υπηρεσία.

Τα πρώτα πληθυσμιακά στοιχεία για το χωριό Καρκάρα προέρχονται το Αρχείο Πρωθυπουργίας στην Κωνσταντινούπολη που σώζονται αρκετά κατάστιχα απογραφής του 16ου αιώνα που φωτίζουν πολλές πλευρές της ιστορίας εκείνης της εποχής σχετικά κυρίως με θέματα δημογραφίας. Ένα από αυτά τα κατάστιχα με αριθμό ΤΤ 70 περιέχει στοιχεία για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και των Σιδηροκαυσίων. Συγκεκριμένα αναφέρεται το χωριό Καρκάρα και ο αριθμός των υπαρχόντων νοικοκυριών το έτος 1519 που ήταν 42 μουσουλμανικά νοικοκυριά. (διδακτορική διατριβή του Η. Κολοβού, «Μοναχοί και χωρικοί στην οθωμανική Χαλκιδική»)

Επόμενη απογραφή που έχουμε στοιχεία είναι αυτή του 1862 όπου εκεί η Καρκάρα αναφέρεται ως Μουσουλμανικό χωριό με 86 σπίτια. (Η καταγραφή προέρχεται από το υπ’αριθμ. 270 κατάστιχο του Ιεροδικείου Θεσσαλονίκης)

Παρακάτω καταγράφουμε τα πληθυσμιακά στοιχεία της Στατιστική Υπηρεσίας που έχουν ως εξής:

ΧρονολογίαΠληθυσμός
1913640
1920647
1928982
19401189
19511313
19611443
19711459
19811651
19911980
20012503
20112421
20211931

Οι απογραφές του 1913 και 1920 έχουν να κάνουν με τους Μουσουλμάνους που κατοικούσαν στην περιοχή.

Η απογραφή του 1928 με 982 κατοίκους φαίνεται αληθής  από τα στοιχεία της εφαρμογή «Από την Ανατολή στα Σήμαντρα Χαλκιδικής»,  που καταγράψαμε 327 άρρενες πρόσφυγες αρχηγοί οικογενειών, χήρες αρχηγοί οικογενειών και ορισμένα μέλη οικογενειών, που έκαναν δήλωση αποζημίωσης στην ΕΑΠ το καλοκαίρι του 1928.

Επίσης παρατηρούμε ότι στην απογραφή του 2001 καταγράφουμε τον μεγαλύτερο  πληθυσμό ως χωριό με 2503 κατοίκους!! Αξίζει  να σχολιάσουμε την τελευταία απογραφή του 2021 ο πληθυσμός του χωριού πέφτει κάτω από 2.000 κατοίκους …..

Έρευνα στοιχείων και υπεύθυνος κειμένου:

Βασίλης Μ. Μισαηλίδης.