Σπίτια του εποικισμού

Το 1925 , η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων ανέθεσε στη γερμανική κατασκευαστική εταιρεία ‘ΔΕΧΑΤΕΓΚΕ’ την κατασκευή μονίμων σπιτιών , γνωστά και ως σπίτια του Εποικισμού, μερικά από τα οποία σώζονται έως και σήμερα. Οι εργάτες υπό την επίβλεψη Γερμανών και Αυστριακών τεχνικών  κατάφεραν μέσα σε λίγους μόνο μήνες να στήσουν τα σπίτια αυτά.

Ένα τέτοιο σπίτι δόθηκε στον Εδιάρογλου Βενιαμίν του Βασιλείου (30 Απριλίου 1927) με το “ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΔΕΧΑΤΕΓΚΕ” το οποίο σας το παρουσιάζουμε παρακάτω. Η αξία του σπιτιού ήταν 20.100 δρχ. ή 70.280 λίρες Αγγλίας! μπορείτε να διαβάζετε λεπτομέρειες του Πρωτοκόλλου στην παρακάτω φωτογραφία.
Το αντίγραφό το ανέβασε στην ομάδα «Σήμαντρα από το χθες στο σήμερα..»   ο Χριστίδης Βασίλειος.


Τα σπίτια ήταν τριών διαφορετικών διαστάσεων,  όπως φαίνεται στο κάτω μέρος του πρωτοκόλλου παραλαβής;
-Τύπου Α:  35.7 τ.μ., για οικογένειες που αριθμούσαν 2-3 μέλη
-Τύπου Β: 47,05 τ.μ. για λίγο μεγαλύτερες οικογένειες
-Τύπου Δ: 52.85 τ.μ.  για πολυπληθείς οικογένειες.

Τέτοια σπίτια συναντά κανείς ακόμη και σήμερα στο χωριό μας.  Αλήθεια πόσες και πόσες ιστορίες θα ήθελαν να μας διηγηθούν αν μπορούσαν να μιλήσουν! Ιστορίες ανθρώπων που ήρθαν ξεριζωμένοι από την Μικρά Ασία και σ’ αυτά τα χαμόσπιτα στήσανε το βιός τους υπό δύσκολες συνθήκες . Σ’ αυτά τα σπίτια, μεγαλώσανε τις οικογένειες τους, στεγάσανε τα όνειρά τους, τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο αύριο.

Στην Καρκάρα οι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία (όχι οι Αρτακιανοί) ήρθαν στα μέσα με τέλος Αυγούστου του 1924 ως τον Απρίλιο του 1927 είναι περίπου 3 χρόνια. Στο διάστημα αυτό έμεναν σε σκηνές και παραπήγματα….