Φωτογραφίες Καρασούλη Σίμου

Οι αναμνήσεις επιστρέφουν μέσω το φωτογραφιών…