Η εγκατάσταση

Από πού ήρθαν οι κάτοικοι της Καρκάρας;

Τα στοιχεία αντλήθηκαν το ονομαστικό ευρετήριο, αρκετά μεγάλο σε έκταση (6973 σελ που περιέχει 220.000 περίπου ονόματα) , που καταρτίστηκε από το υπουργείο Γεωργίας και την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, και δημοσιεύτηκε το 1928.

Για την κατάρτισή του χρησιμοποιήθηκαν οι δηλώσεις αποζημίωσης που είχαν κατατεθεί. Επιπλέον, περιλαμβάνονται όσοι εγκατέλειψαν τις αγροτικές περιοχές στις οποίες το κράτος εγκατέστησε πρόσφυγες, αλλά και όσοι εγκαταστάθηκαν μετά την 1η Ιουλίου εκείνου του έτους.

Η αναζήτηση και η καταγραφή σε πρώτη φάση έχει να κάνει με αυτούς που εγκαταστάθηκαν στην Καρκάρα και από πού ήρθαν.

Αναφέρεται ότι ήρθαν από 34 διαφορετικές  πόλεις και χωριά της Μικράς Ασίας και αφορά 328 δηλώσεις αποζημίωσης. Οι κάτοικοι του χωριού τότε ήταν 928. Από την Σεμένδρερε ήρθαν 185, από Αρτάκη 43, και από Τρίγλια 14. Αναλυτικά τα στοιχεία στο παρακάτω γράφημα:

Πόλεις και χωριά από τα οποία ήρθαν οι κάτοικοι της Καρκάρας

Συνέχεια με αναλυτικά στοιχεία των οικογενειών που ήρθαν ……